Atrakcje

Kościoł

Kościół wybudowany został na wzniesieniu w południowej części wsi. Otoczony jest cmentarzem.

Obecny kościół odbudowany został w latach 1862-1865. Wcześniejszy był wysoką budowlą z wieżą od strony zachodniej i z przybudówką o jednospadowym dachu od strony północnej. Jego ściany wzniesiono z muru pruskiego. Najcenniejsze wyposażenie ze starego kościoła przeniesiono do nowego, w tym m.in. portret księdza Andreasa Schmita (1682-1734) oraz dzwon z 1691 roku z nazwiskiem fundatora: Balthasar Erdmann von Promnitz.

Nowa świątynia jest znaczne większa od poprzedniej. Nowy ołtarz ulokowano pod wysokim sklepieniem wieży, w której znajdowały się kolorowe witraże. Były one prezentem od księżnej Augusty. Kościół oświetlony był trzema ciężkimi żyrandolami z brązu. Wysoka sześćdziesięciometrowa wieża kościelna została w roku 1916 uszkodzona, a następnie rozebrana. Nową w 1928 roku przykryto hełmem drewnianym z płytami miedzianymi.

Kościół nazywany jest "kościołem królewskim", gdyż powstał na prośby mieszkańców parafii do samego króla pruskiego - Fryderyka Wilhelma IV.


Pomnik Luthra

W centrum wsi znajduje się jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych gminy Jasień – "Pomnik Luthra". Na pamiątkę 400. rocznicy urodzin Martina Luthra mieszkańcy wsi wkopali przy dębie kamień z wyrytym napisem "LUTHER EICHE 1483-1883".


Szkoła

Szkoła Podstawowa w Wicinie rozpoczęła swoją działalność dydaktycznowychowawczą 15 listopada 1945 r. W latach 1985-1986 przeprowadzono w szkole poważne inwestycje. Dzięki zaangażowaniu środowiska lokalnego i społecznej pracy rodziców wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia gospodarcze na 3 klasopracownie. Ważny moment w historii szkoły to 2005 rok, kiedy obchodziła 60-lecie istnienia. W trakcie obchodów jubileuszu wręczono szkole sztandar oraz odbył sie zjazd absolwentów.

Szkoła realizowała m.in. takie projekty jak: " Z małej szkoły w wielki świat", "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", "Szkoła Odkrywców Talentów", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", "Matematyka Innego Wymiaru", "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", " Mistrzowie Kodowania", "Szkoła Wpółpracy". Szkoła obok funkcji typowych dla oświaty związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci, odgrywa także decydującą rolę w integracji społecznej i kulturalnej środowiska lokalnego. Aktywnie współpracuje z samorządem lokalnym, Radą Sołecką oraz organizacjami działającymi w naszej gminie. Na jej terenie znajduje się salka muzealna, w której przechowywana jest część zabytków z badań archeologicznych grodziska w Wicinie.


Fundacja Prołużycka

W 2010 roku z inicjatywy mieszkańców Wiciny powstaje Fundacja Prołużycka, której celem jest propagowanie idei zagospodarowania osady zwanej "Pompejami Północy" i aktywizacja lokalnej społeczności. Fundatorem jest Sławomir Muzyka, ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicinie. Przez cztery lata działalności Fundacja prowadzi działania promocyjne, skutkujące m.in. powstaniem koncepcji utworzenia Parku Kulturowego. Dzięki skutecznej współpracy z Gminą Jasień, "Lokalną Grupą Działania – Grupa Łużycka" i Szkoły Podstawowej w Wicinie organizowany jest corocznie Festiwal Kultur Dawnych, jako największa impreza integracyjna w regionie. Poza tym odbywają się warsztaty kulturowe dla uczniów i działają Kluby Miłośników Kultur Dawnych.


Koło gospodyń wiejskich

Organizacja działa od maja 2014 roku zrzeszając kobiety aktywne, pomysłowe i ciekawe świata.

Celem koła jest promowanie dziedzictwa kulturowego, wicińskiego grodziska, kultywowanie tradycji lokalnych i narodowych, wykreowanie produktu lokalnego, propagowanie zdrowego stylu życia, udział w konkursach, spotkaniach, targach kultury lokalnej, a w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Wicinie m.in. organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.


Zespół Wiciniaki

Zespół tworzą mieszkanki dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw: Wiciny i Guzowa, a jego początki sięgają 1999 roku. Przed własną publicznością zespół wystąpił 17 czerwca, podczas tradycyjnego "Święta Truskawki". W 2002 roku wziął udział w festynie zorganizowanym przez Gubiński Dom Kultury, a w 2005 roku pokazał się na Dożynkach Powiatowo- Gminnych w Lubsku.

Ich piosenka "Rzeczka" uplasowała się w 2005 roku na 3 miejscu listy przebojów "Na Swojską Nutę" Radia Zachód, a zespół wystąpił na Wielkim Koncercie "Na swojską Nutę" w Międzyrzeczu. Zespołem kieruje Halina Przemyślańska. Wicinianki biorą czynny udział w imprezach i konkursach organizowanych na terenie województwa lubuskiego i w Niemczech (m.in. Festiwal Kultur Dawnych w Wicinie i Guzowie, Dni Jasienia, Dni Lubska, Wystawa Ptaków Egzotycznych w Weisswasser).

W Wicinie wspólnie z Radą Sołecką z Guzowa członkinie zespołu zorganizowały także Dzień Kobiet pt. "Śpiewajmy i bawmy się razem".


Szlaki turystyczne

Przez Wicinę przebiegają szlaki rowerowe:
*żółty: Lubsko-Wicina-Biedrzychowice-Bieniów-Gorzupia Dolna, długości 28,5 km
*czarny: Forst/Zasieki-Marianka-Brody-Biecz-Mierków-Raszyn-Górzyn- Lutol-Tuchola Żarska-Wicina-Nowogród Bobrzański, długości 50 km

Ponadto w ramach projektu "Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej" powstał przy wjeździe do miejscowości (od strony Jasienia) PARKING TURYSTYCZNY. To miejsce odpoczynku dla turystów pieszych i rowerowych wraz z tablicami edukacyjnymi.


Festiwal Kultur Dawnych

Od 2010 roku odbywa się w Wicinie i Guzowie Festiwal Kultur Dawnych z udziałem gości z Polski, Ukrainy i Niemiec. Wydarzeniu towarzyszy wiele imprez m.in. warsztaty archeologiczne, malarskie i garncarskie z udziałem zaproszonych specjalistów, inscenizacje teatralne, turnieje rycerskie oraz liczne występy artystyczne.


DĄB – POMNIK

Jest to dąb, rosnący przy skrzyżowaniu wewnętrznych dróg w samym centrum wsi, między szkołą a mostkiem nad płynącą rzeczką. Drzewo liczy już 120 lat, mierzy w pierśnicy 220 cm i dochodzi do około 15 m wysokości. Pochyla się całe w stronę południową, a koronę ma mocno przerzedzoną i zdeformowaną przez obcięte konary. Wygląda na zaniedbane. Tak więc, ani jego wiek, ani wymiary, ani nawet wygląd nie są imponujące. Inne drzewa, rosnące w sąsiedztwie są bardziej okazałe. Cóż zatem sprawia, że jest ono tak szczególne? Otóż przy pniu tego dębu leży kamień z napisem wyrytym schwabachą w języku niemieckim: "LUTHER EICHE" i dwie daty: 1483-1883. Zatem "Dąb Lutra" z Wiciny jest pomnikiem w dosłownym tego słowa znaczeniu., pamiątką przeszłości tych ziem. Mieszkańcy parafii Wicina w 4-setną rocznicę urodzin twórcy nowego Kościoła Chrześcijańskiego posadzili drzewo - pomnik, nazywając je imieniem Lutra. Każdy zabytek, czy pamiątka jest swego rodzaju curiosum i obok tej samej klasy pamiątek jak głaz na 15 południku, kamienne drogowskazy z XIX wieku, czy krzyże pokutne, może stanowić atrakcję turystyczną.

Kim był Luter? Marcin Luter (1483-1546) . mnich zakonu św. Augustyna, doktor filozofii, który w 1517 roku wystąpił przeciwko skandalowi udzielania "odpustów" w zamian za opłaty pieniężne. Uważał, że tylko wiara może zbawić chrześcijanina, a nie "fałszywe dobre uczynki" kupione za pieniądze. Swoje zarzuty wobec Kościoła zawarł w "95 tezach" i ogłosił publicznie na drzwiach zamkowej kaplicy w Wittenberdze. Zapoczątkowana przez Lutra reforma przekształciła się w Reformację. Tak zaczęła się w życiu umysłowym i religijnym Europy nowa era. Wie o tym już każdy uczeń klasy VI szkoły podstawowej. Pierwsza fala reformacji dociera na saksońskie Łużyce już w 1523 r. Książę –elektor Saksonii, Fryderyk Mądry był protektorem Lutra, należał do kręgu "protestantów" na sejmie w Spirze, nic więc dziwnego, że wypracowana w 1555 roku zasada: "Czyje panowanie, tego religia" i uznany prawnie wyznaniowy podział Niemiec, czyni jego kraj protestanckim. Istniejące kościoły w Saksonii ulegają reformie w myśl nowej, luterańskiej doktryny religijnej.

Zbyszek Kasprzak